Trưng bày khám phá khảo cổ học dưới lòng đất Nhà quốc hội

Trưng bày khám phá khảo cổ học dưới lòng đất  Nhà quốc hội

Khu trưng bày khảo cổ dưới lòng tòa nhà Quốc hội được xem là bảo tàng khảo cổ học đầu tiên ở Việt Nam. Được cấu trúc theo lát cắt địa tầng khảo cổ, theo diễn tiến thời gian. Đây sẽ là nơi lưu giữ và kết nối giữa truyền thống và hiện đại, phản ánh sức sống trường tồn của trung tâm quyền lực cao nhất trong lịch sử suốt từ thời kỳ tiền Thăng Long xưa kia đến trung tâm chính trị Ba Đình ngày nay. Việc quyết định chủ trương xây dựng Khu trưng bày Những khám phá khảo cổ học gắn với công trình Nhà Quốc hội phản ánh tầm nhìn chiến lược lâu dài của Đảng và Nhà nước ta trong việc bảo tồn và phát huy những giá trị lịch sử, văn hóa của mảnh đất
Thăng Long - Thủ đô Văn hiến có lịch sử hơn 1000 năm của dân tộc.
Elite tự hào là đơn vị thi công trung bày bảo tàng này, góp phần gìn giữ những
giá trị văn hóa dân tộc...