Tin tức

Vị trí nào cho ngành quảng cáo làm biển hiệu

Ngành quảng cáo bảng hiệu Truyền thông là một lĩnh vực phức tạp và đa dạng. Trong thời đại ngày nay, bạn có thể có hàng trăm cách để đưa thương hiệu, sản phẩm hay thông điệp của mình đến với các khách hàng tiềm năng. Tuy vậy, trong tâm thức của nhiều người, nói đến quảng cáo là nói đến những hình thức cao cấp như truyền hình, báo chí… chứ thực tế quảng...

Vị trí nào cho ngành quảng cáo làm biển hiệu 3

Ngành quảng cáo bảng hiệu Truyền thông là một lĩnh vực phức tạp và đa dạng. Trong thời đại ngày nay, bạn có thể có hàng trăm cách để đưa thương hiệu, sản

Vị trí nào cho ngành quảng cáo làm biển hiệu 1

Ngành quảng cáo bảng hiệu Truyền thông là một lĩnh vực phức tạp và đa dạng. Trong thời đại ngày nay, bạn có thể có hàng trăm cách để đưa thương hiệu, sản

Vị trí nào cho ngành quảng cáo làm biển hiệu 2

Ngành quảng cáo bảng hiệu Truyền thông là một lĩnh vực phức tạp và đa dạng. Trong thời đại ngày nay, bạn có thể có hàng trăm cách để đưa thương hiệu, sản

Xem thêm >>

Triển lãm Hoài niệm Hà Nội phố 6

Hơn 130 phiên bản tài liệu, hình ảnh, bản đồ, bản vẽ kỹ thuật… được lựa chọn trưng bày tại triển lãm sẽ phần nào tái hiện đời sống, sinh hoạt, văn hóa, tôn giáo của người dân Hà...

Triển lãm Hoài niệm Hà Nội phố 9

Hơn 130 phiên bản tài liệu, hình ảnh, bản đồ, bản vẽ kỹ thuật… được lựa chọn trưng bày tại triển lãm sẽ phần nào tái hiện đời sống, sinh hoạt, văn hóa, tôn giáo của người dân Hà...

Trưng bày khám phá khảo cổ học dưới lòng đất Nhà quốc hội

Khu trưng bày khảo cổ dưới lòng tòa nhà Quốc hội được xem là bảo tàng khảo cổ học đầu tiên ở Việt Nam. Được cấu trúc theo lát cắt địa tầng khảo cổ, theo diễn tiến thời gian....

Xem thêm >>