Thông báo thay đồng phục năm 2021

Thông báo thay đồng phục năm 2021

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO TRUYỀN THÔNG TINH HOA

Trân trọng thông báo!

Bắt đầu từ thứ 2, ngày 29/11/2021, Toàn bộ khối sản xuất sẽ  được cấp mới 02 bộ đồng phục. Những ai đang mặc đồng phục cũ thì liên hệ bàn giao đồng phục cũ lại cho công đoàn và nhận đồng phục mới.

Viết bình luận