Trưng bày những khám phá khảo cổ học dưới lòng đất Nhà quốc hội

Trưng bày những khám phá khảo cổ học dưới lòng đất Nhà quốc hội

Khu trưng bày khảo cổ dưới lòng tòa nhà Quốc hội được xem là bảo tàng khảo cổ học đầu tiên ở Việt Nam.

Được cấu trúc theo lát cắt địa tầng khảo cổ, theo diễn tiến thời gian. Sau gần 4 năm miệt mài làm việc, các nhà khoa học của trung tâm Nghiên cứu Kinh thành (viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) đã hoàn thành khu trưng bày “Những khám phá khảo cổ học dưới lòng đất nhà Quốc hội”. Đây cũng được xem là bảo tàng Khảo cổ học đầu tiên tại Việt Nam. Được biết, khu trưng bày đã chính thức đi vào hoạt động.

Không gian trưng bày gồm 2 tầng hầm phía Đông nhà Quốc hội. Khu trưng bày được cấu trúc theo lát cắt địa tầng khảo cổ, theo diễn biến thời gian từ xưa lại gần và nội dung được thể hiện lồng ghép, xen cài giữa di tích và di vật, trong đó, di tích là “hồn cốt” của khu trưng bày.

Tầng hầm 01 (có diện tích khoảng 1.700m 2 ) là nơi giới thiệu các di tích, di vật từ thời Lý, Trần, Lê được trưng bày bên trong không gian của một di tích kiến trúc cung điện thời Lý, được tái tạo dưới mặt sàn giống như bối cảnh khai quật.

Tầng hầm 2 (có diện tích gần 2.000m 2) trưng bày các di vật thời kì tiền Thăng Long (thế kỉ VII-X). Đây là thời kì trước khi xây dựng kinh đô Thăng Long, gồm thời Đại La (thế kỷ VII-IX) và thời Đinh - Tiền Lê (thế kỷ X). Các di tích gồm nền móng kiến trúc cùng giếng nước, mộ ngựa, xâu tiền...

Elite vô cùng vinh dự khi được làm đơn vị thực hiện ý tưởng, thiết kế và thi công dự án.

Logo đối tác