Vinaphone

Công ty Dịch vụ Viễn thông là một công ty trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hoạt động trong lĩnh vực thông tin di động, cung cấp các dịch vụ GSM, 3G, nhắn tin,... và nhiều lĩnh vực khác, với tên thương mại là Vinaphone.

Elite cung cấp đến Vinaphone dịch vụ thiết kế và in ấn tờ rơi, tờ gấp, thi công lắp đặt hệ thống biển bảng.

Vinaphone

Vinaphone

Vinaphone

Vinaphone

Vinaphone

Vinaphone

Vinaphone

Vinaphone

Vinaphone

Vinaphone

Vinaphone

Vinaphone

Vinaphone

Vinaphone

Vinaphone

Vinaphone

Vinaphone

Vinaphone

Vinaphone

Vinaphone