Tập đoàn Nam Cường

Tập đoàn Nam Cường đã phát triển và lớn mạnh không ngừng trong lĩnh vực đầu tư và phát triển bất động sản, đặc biệt trong hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng khu đô thị và du lịch, dịch vụ…

Elite thực hiện đến Nam Cường dịch vụ thiết kế và thi công trưng bày Bảo tàng Nam Cường.