Dinh Độc lập

Dinh độc lập được xếp hạng Di tích lịch sử - nơi ghi dấu thắng lợi hoàn toàn cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Do vị thế đặc biệt của địa điểm này, di tích đã nhiều lần được đầu tư xây dựng, tôn tạo và trở thành một công trình xây dựng hoàn mỹ - sản phẩm của sự kết hợp hài hòa giữa công trình kiến trúc hoành tráng với cảnh quan, môi trường của khu vực xung quanh.

Elite thực hiện thi công trưng bày cố định tại Dinh độc lập.

Dinh Độc lập

Dinh Độc lập

Dinh Độc lập

Dinh Độc lập

Dinh Độc lập

Dinh Độc lập

Dinh Độc lập

Dinh Độc lập

Dinh Độc lập

Dinh Độc lập

Dinh Độc lập

Dinh Độc lập

Dinh Độc lập

Dinh Độc lập

Dinh Độc lập

Dinh Độc lập