Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam

Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam có sứ mệnh nâng cao kiến thức và hiểu biết cho công chúng về lịch sử, di sản văn hóa của phụ nữ Việt Nam trong cuộc sống từ quá khứ đến hiện đại; phát triển bảo tàng thành một trung tâm bảo tồn, trao đổi văn hóa góp phần thực hiện mục tiêu bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ.

Elite thực hiện thi công trưng bày tạm thời, thi công các hạng mục đồ họa và cung cấp các vật phẩm quảng cáo tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.