Bảo tàng Hà Nội

Bảo tàng Hà Nội

Elite

Bảo tàng Hà Nội

Bảo tàng Hà Nội hiện nay lưu giữ hơn 70.000 tài liệu, hiện vật thuộc nhiều chất liệu khác nhau, là minh chứng lịch sử hàng ngàn năm Thăng Long – Hà Nội. Một số hiện vật, sưu tập hiện vật rất có giá trị, được giới khoa học đánh giá cao. Trong nhiều năm qua, Bảo tàng Hà Nội tập trung cho công tác sưu tầm hiện vật và xây dựng nội dung trưng bày thường xuyên.

Elite cung cấp đến Bảo tàng Hà Nội các dịch vụ thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu và thiết kế hệ thống biển chỉ dẫn.