Bảo tàng Dân tộc học

Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam thuộc hệ thống bảo tàng quốc gia của Việt Nam được thành lập vào tháng 10/1995. Đặc điểm nổi bật trong trưng bày của Bảo tàng là giới thiệu sự đa dạng văn hoá của các tộc người. Bên cạnh trưng bày thường xuyên, Bảo tàng còn tổ chức các trưng bày nhất thời theo chuyên đề giới thiệu văn hóa các dân tộc trong và ngoài nước, tổ chức chương trình hoạt động văn hoá dân gian phong phú vào mỗi dịp tết Nguyên đán và tết Trung thu.

Elite cung cấp đến Bảo tàng DTH các dịch vụ thi công trưng bày cố định và trưng bày tạm thời, lắp đặt hệ thống biển chỉ dẫn và các vật phẩm quảng cáo.

Bảo tàng Dân tộc học

Bảo tàng Dân tộc học

Bảo tàng Dân tộc học

Bảo tàng Dân tộc học

Bảo tàng Dân tộc học

Bảo tàng Dân tộc học

Bảo tàng Dân tộc học

Bảo tàng Dân tộc học

Bảo tàng Dân tộc học

Bảo tàng Dân tộc học

Bảo tàng Dân tộc học

Bảo tàng Dân tộc học